VALMIS VÄIKELASTE MÄNGUTUBA

Pala noortekeskuse ruumides on valmis saanud väikelaste mängutuba. Noortekeskuse ühest tühjana ja külmana seisnud ruumist on kahe projekti toel valminud soe, kodune ja ilusa interjööriga väikelaste mängutuba, mida luues oleme mõelnud eelkõige kuni kaheksa aastastele lastele.

Tänu 2017. aastal Pala noortekeskuse ruumide laienemisele, renoveerimisele ja sisustamisele (endise telefonijaama ruumidesse) sai noortekeskus endale juurde uue ja suure mängusaali, mis tõstis märgatavalt noortekeskuses käivate noorte külastatavust. Lisaks suurenes noorte ja kogukonna liikmete huvi kasutada noortekeskuse ruume õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Paari aastaga selgus noorte, lapsevanemate ja kogukonna liikmete tagasisidest, et siiani kasutuses olevad vahendid, ruumid ja mängusaal, kõnetavad eelkõige kooliealisi ja nende vanemaid, kuid koolieelikutele ei leidu ruumides eakohast tegevust, vahendeid ega väikelastele sobilikku keskkonda.  Nii sündiski mõte väikelaste mängutoa loomiseks. Kuna üks noortekeskuse ruumidest seisis tühja ja külmana, oli meil mängutoa loomiseks olemas ka vajalik ruum. Ruumide väljaarendamisel oleme pidanud oluliseks, et keskuse võimalused kõnetaks erinevas vanuses kogukonna liikmeid.

2020. aasta märtsis alanud koroonapaus andis noorsootöötajale ja juhatuse liikmele lisaaja, et ideed ja arenguvajadused projektideks  kirjutada. Mais 2020 saime Jõgevamaa Koostöökoja Leader-meetmest rahalise projektitoetuse väikelastele mõeldud mängutoa ehitustöödeks. Rahastuse toel õnnestus sügiseks renoveerida mängutoaks vajalik ruum. Paigaldati uued seinad, uksed, aknad, lagi, põrand, sisekliima, valgustus ja elekter. Tänu Peipsiääre vallale saime korda teha ja soojustada ka ruumini viiva pika koridori ning vald aitas teostada ehituslikku järelvalvet. Novembri lõpus saime rahastuse Kohaliku Omaalgatus Programmi meetmest, mille toel saime sisustada väikelaste mängutoa sobiliku interjööriga nii, et see oleks väikelapse arengut ja mängukeskkonda toetav.

Mängutoas on nüüd ilus kööginurk ja suured terrassile avanevad uksed ning aknad. Lapsi on ootamas mängumaja, liumägi, pallimeri, joonistussein ja eakohane mööbel. Tegevusvahendeid soetame järk-järgult nii, kuidas võimalused lubavad. Väike, kodune ja mõnus mängutuba pakub lastele ja vanematele lisavõimalusi  koduste laste päeva sisustamisel ning sünnipäevade või muude ürituste korraldamisel. Huvi korral on võimalik mängutuba kasutada grupitegevusteks (nt beebide või väikelaste võimlemis- või  kooskäimiskohana, jõuluhommikuteks). Suvisel ajal on võimalik kasutada lisaks mängutoa võimalustele veel terrassi ja siseõue, sest mängutoa suured uksed avanevad terrassile. Ruumi kasutamistingimuste ja võimaluste kohta saab infot noortekeskusest. Mängutuba avatakse kõigile huvilistele siis, kui piirangud leevenevad ja olukord võimaldab jälle üheskoos aega veeta.

Täname noortekeskuse poolt Peipsiääre valda , kes on olnud meile suurepärane ja toetav  koostööpartner. Mängutoa mööbli ja sisustuse aitas meile teha  Mööbliveski OÜ. Erilised tänud Mööbliveski töötajale ja kogukonnaliikmele Asso Raudmäele, kes olid abiks heade mõtetega ning parimate lahenduste leidmisel, mööbli valmistamisel ja paigaldamisel. Mängutoa valmimist rahastas  Jõgevamaa Koostöökoda Leader programm ja Kohaliku omaalgatuse programm.