MEIST LÄHEMALT

Meist

MTÜ Pala Kogukonna Noored (endise nimega Pala Valla Noored) loodi 2011. aasta  mais. PKN on noorsootöö toetamise eesmärgil loodud mittetulundusühing, mille tegevus on suunatud eelkõige 7-26. aasta vanustele noortele. Noortekeskus töötab avatud noorsootöö meetodil, võimaldades noortele nende vaba tahte alusel suhtlemist ja arendavat tegevust temale sobival kodu- ja koolivälisel ajal. Esikohale on seatud noore omaalgatuse arendamine, pakkudes kohta, kus noored ise algatavad, korraldavad ja teostavad oma ideid.

Võimalused noortekeskuses