PROJEKTID

LEADER PROJEKTID

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest  kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

LEADER 2020

MTÜ Pala Valla Noored sai 2020. aastal Jõgevamaa Koostöökojalt projektitoetust LEADER-meetmest Pala kultuurimajas asuvate MTÜ Pala Valla Noored hallatavate ruumide renoveerimiseks eesmärgiga luua mängutuba, kus oleks tagatud väikelastele sobilik ja nõuetele vastav keskkond.

Oleme järgemööda erinevate projektide ja kohaliku omavalitsuse toel korrastanud, renoveerinud ja sisustanud ruume noorte ja täiskasvanute jaoks ja loonud sellest mitteametliku Pala kogukonnakeskuse. Praeguseks on seal olemas kõik vajalik noortele ja täiskasvanutele – korralik köök ja meisterdamistuba koos vajalike vahenditega, väliterrass koos mööbliga, mängude tuba (x-box, playstation, piljard, lauajalgpall, õhuhoki, lauamängud jne), lisaks mugav sisustus, mööbel ja esitlustehnika. Antud ruume saab rentida nädalavahetustel ja õhtustel aegadel sünnipäevapidudeks, mille toel oleme saanud tasapisi juurde soetada uusi vahendeid.

Mõeldes väiksemate lastele, ei ole nendele mõeldud vaba aja võimalused ja tegevused Pala piirkonnas nii hästi tagatud. Puudust tuntakse väiksematele lastele suunatud ruumist, mida kujundada mängutoaks, kus oleks just väikestele mõeldud tegevused ja vahendid. Mängutuba annaks võimaluse vanematel koos lastega ning lastel koos oma sõpradega veeta vaba aega. Samuti saaks seda väiksemate laste erasünnipäevadeks välja rentida ning saadud tulu investeerida mängutoa arendamiseks ja vahendite soetamiseks.

Enne kui saame mõelda ruumide sisustamisele, vajame mänguruumi, kus oleks tagatud väikelastele sobilik ja nõuetele vastav keskkond (ohutud ja turvalised seinad, laed, uksed, aknad, põrandad, sisekliima, valgustus, sisse- ja väljapääs, elekter, pistikupesad, kätepesuvalamu). Antud projektiga tehakse korda ja soojustatakse ka pikk külm koridor, mis on juba korrastatud ruumide ja tulevase mängutoa vahel.

LEADER 2017-2018

MTÜ Pala Valla Noored sai 2017-2018 aastal Jõgevamaa Koostöökojalt projektitoetust LEADER-meetmest, et luua Pala kogukonnakeskus.

Kogukonnakeskus annab võimaluse uute teenuste pakkumiseks ja seniste kvaliteedi tõstmiseks ning loob tingimused koostegutsemiseks, põlvkondade vaheliseks suhtluseks, üksteiselt õppimiseks, inventari, tehnika ja vahendite jagamiseks ja kooskasutamiseks. Eesmärgi saavutamiseks renoveeriti Pala kultuurimaja endise automaattelejaama ruumid  ning loodi otseühendus ülejäänud kultuurimajaga. Nii on moodustatud  avatud ja mugavalt ligipääsetav tervik erinevate ruumide ja kogu kultuurimajaga. Noortekeskuse põhitegevus laieneb renoveeritud ruumidesse. Senised noortekeskuse ruumid funktsioneerivad edaspidi kui köök ja käsitöötuba. Nii soodustatakse teenuste pakkumist viisil, mis tagab erinevate kogukonna liikmete suurema koostegutsemise ning annab võimaluse uute teenuste pakkumiseks ja seniste kvaliteedi parandamiseks. Oluline rõhk on just sellel, et hetkel noortekeskuse all olevaid ruume (sh köök ja terrass) saavad edaspidi kasutada kõik kogukonnaliikmed, tänu millele saavad seal alustada erinevad ringid ning on loodud sobivad tingimused tulevikus sotsiaalse ettevõtluse tekkimiseks. Luuakse käsitöötuba, kuhu tuuakse hetkel külas laiali paiknevad kangasteljed ning õmblusmasinad ning neid saavad hakata kõik soovijad kasutama.

Trennisaali pannakse üles stanged ja peeglid ning ruumides saab hakata läbi viima tantsu- ja aeroobikatrenne, joogat ja pilatest. Noortekeskuse mängulauad (piljard, lauajalgpall, koroona, õhuhoki), mis hetkel ruumipuuduse tõttu ei ole kõik väljas, saavad omale ruumid ning neid saavad kõik mängimiseks kasutada. Ruumides saavad kogunemisi korraldada erinevad kogukonna seltsingud, kellel hetkel puudub kogunemiskoht. Seega saavad kogukonna liikmed kasutada keskuses korraga erinevaid teenuseid ning see on väga oluline väärtus, mis on hetkel kogukonnas puudu.